Termeni si conditii

Termeni si conditii
1. CONSIDERAŢII PRELIMINARE
1.1 Accesând și utilizând website-ul www.titan-oraselulcopiilor.ro, acceptați aceste condiții, fără limitări sau calificări, și luați la cunoştinţă că orice acorduri între dumneavoastră şi TITAN FUN ACTIV SRL și partenerii acestuia se supun în totalitate acestor Termeni și Condiții.
1.2 TITAN FUN ACTIV SRL și partenerii acestuia deţin drepturile de proprietate intelectuală (inclusiv drepturile asupra bazei de date) privind logo-urile şi toate celelalte materiale prezentate în acest website, precum şi în orice subcategorie sau orice secţiune distinctă a website-ului.
1.3 Termenii şi condiţiile pot fi modificate oricând, fără a fi necesară o notificare prealabilă. Modificările şi informaţiile privind valabilitatea acestora vor fi postate pe acest site, în vederea informării tuturor persoanelor interesate (incluzând, dar fără a se limita la: utilizatorii site-ului, persoanele selectate în diferite programe, participanţi într-un anume program). Prin urmare, este recomandat să vă raportaţi în mod regulat la această politică pentru a verifica conţinutul actualizat al acesteia.
1.4 Prezentul Document se completează cu celelalte Politici incluse pe site-ul www.titan-oraselulcopiilor.ro, precum şi cu legislaţia aplicabilă în această materie.
2. DEFINIREA UNOR TERMENI
2.1 TITAN FUN ACTIV SRL – se referă la TITAN FUN ACTIV SRL, cu sediul în Mun. Cluj-Napoca, str. Teodor Mihali, nr. 53, cod de înregistrare fiscală 47071164.
2.2 Document – prezenta Politică privind Termenii şi Condiţiile, care va guverna raportul dintre toate persoanele care accesează ori utilizează site-ul (sau orice subcategorie a site-ului) şi care va fi interpretată în conformitate cu legea română. Orice neconformitate sau nevalabilitate a unei părţi sau clauze din prezentul Document cu alte prevederi legale aplicabile nu are efecte asupra valabilităţii şi legalităţii celorlalte prevederi din prezentul Document;
2.3 Program – reprezintă denumirea generică prin care ne referim la orice proiect / program pe care TITAN FUN ACTIV SRL îl dezvoltă prin intermediul sau cu ajutorul site-ului www.titan-oraselulcopiilor.ro
2.4 Prelucrarea datelor cu caracter personal – a se vedea Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal
2.5 Utilizator / vizitator – persoana care accesează website-ul www.titan-oraselulcopiilor.ro
2.6 Partener / Parteneri – reprezintă instituţiile partenere ale TITAN FUN ACTIV SRL.
2.7 Subcategorie – orice element ori submeniu care face parte din structura site-ului www.titan-oraselulcopiilor.ro.
3. CONDIŢII DE UTILIZARE
3.1 TITAN FUN ACTIV SRL nu garantează că informaţiile care apar pe acest site nu conţin erori. TITAN FUN ACTIV SRL şi partenerii acestuia nu pot fi responsabili pentru niciun fel de daune produse utilizatorului site-ului pentru orice eroare materială ori de redactare a informaţiilor ce poate apărea pe interfaţa site-ului.
3.2 Alte servicii care vor fi implementate, în timp, în cadrul site-ului sunt supuse acestor termeni şi condiţii, în afară de cazul în care acestea nu au condiţii de folosire distinct formulate sau nu au fost menţionate într-o categorie distinctă a prezentului document.
3.3 TITAN FUN ACTIV SRL îşi rezervă dreptul de a întrerupe furnizarea site-ului (integral sau parţial), în orice moment, fără obligativitatea notificării prealabile.
4. DREPTURI DE AUTOR
4.1 Este interzisă reproducerea, distribuirea sau publicarea sub orice formă a conţinutului materialelor prezentate pe acest site de către orice persoană fără acordul scris al TITAN FUN ACTIV SRL.
4.2 TITAN FUN ACTIV SRL deține titlul deplin și complet asupra fișierelor, pozelor și materialelor publicate pe website, precum și toate drepturile de proprietate intelectuală ce decurg din acestea. Nu aveți permisiunea să comercializati, redistribuiți sau reproduceți aceste materiale, nici să le decompilați sau modificați structura fără acceptul scris şi prealabil al TITAN FUN ACTIV SRL.
5. CONFIDENŢIALITATE
5.1 TITAN FUN ACTIV SRL va păstra confidențialitatea informațiilor de orice natură pe care utilizatorii/vizitatorii le vor furniza folosind website-ul www.titan-oraselulcopiilor.ro. Dezvăluirea informațiilor furnizate se va putea face doar în condițiile stricte prevăzute în Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
5.2 Mai multe detalii referitoare la confidenţialitatea datelor, precum şi referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal pot fi regăsite aici.
6. LEGISLAȚIE APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIE
6.1 Acești Termeni și Condiții, precum și utilizarea site-ului www.titan-oraselulcopiilor.ro sunt guvernate de legile aflate în vigoare din România. În caz de apariţie a oricărui litigiu referitor la raportul contractual sau rezultat din sau în legătură cu încheierea, interpretarea, executarea ori încetarea acestuia, acesta va fi soluţionat fie prin cereri adresate instanţelor judecătoreşti competente material, fie prin arbitrajul Curţii de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie Cluj, conform procedurii acesteia şi de către un singur arbitru. Oricărei părţi îi este recunoscută posibilitatea alegerii uneia dintre cele două modalităţi de soluţionare a litigiilor.
Back To Top